Jumaat, 23 Oktober 2009

Perbezaan Dua Fasa

Dua Fasa
Didalam pembanggunan projek sesebuah sistem terdapat dua fasa yang terlibat iaitu fasa pengurusan projek dan fasa pembanggunan sistem. Kedua-dua fasa ini adalah berbeza dan fasa pembanggunan sistem sebenarnya adalah subset kepada fasa pengurusan projek. Fasa pembanggunan projek atau project life cycle ditunjukkan seperti gambar rajah dibawah;


source: Schwable, 2007. Phases of the Traditional Project Life Cycle

Dan fasa pembanggunan sistem hanya akan digunakan apabila telah sampai ke fasa development ataupun execution didalam fasa pengurusan projek. Contoh fasa pembanggunan sistem adalah RUP dan SDLC.

Ingat

Kedua-dua fasa ini adalah berlainan dan boleh dikatakan bahawa fasa pengurusan projek adalah kontena kepada fasa penbanggunan sistem. Dan bukannya bergerak secara serentak.

Notakaki: perkara ini untuk menjelaskan kekeliruan yang sering berlaku apabila pembinaan sesebuah sistem didalam sesebuah projek. K sendiri mengalami masalah ini dan telah di terangkan oleh penyelia PITA K.
Notakaki_2: didalam slide Six Sigma Tools with Struts Framework yang telah K muatnaik ke Google Docs, K telah menerangkan secara ringkas yang mana K menggunakan metodologi pengurusan projek tiga fasa iaitu feasibility, execution dan close down. Dan RUP sebagai metodologi pembanggunan sistem akan digunakan pada fasa execution.

Sumber
Kathy Schwable. (2007). Information Technology Project Management (5th ed., p. 62). United State of America: Thomson.

Tiada ulasan: