Rabu, 22 Julai 2009

Terminal. Kronologi

Kemaskini_1: 26 Julai 2009
Kemaskini_2: 29 Julai 2009
Kemaskini_3: 7 Ogos 2009

Catatan Ringkas

K dikehendaki mengajarkan serba sedikit tentang Linux kepada pelajar tahun dua Sarjana Muda Teknologi Maklumat (SMTM) Kejuruteraan Perisian, Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Disebabkan K lebih menggunakan Terminal dan ada yang telah K tuliskan didalam AMBNaC, oleh itu K letakkan semua hiper rangkai didalam satu tempat agar lebih mudah untuk dicari.

Terminal. Edisi Suai Kenal 12 Jun 2009
 • Apa itu Terminal
 • Permulaan pengenalan kepada Terminal
 • Whatis & Man
 • rm -rf
Terminal. Edisi 2 19 Jun 2009
 • pwd
 • ls
 • cd
 • case sensitive
Terminal. Edisi 3 26 Jun 2009
 • touch
 • mkdir
 • cp
 • mv
 • rm
Terminal. Edisi 4 3 Julai 2009
 • Vi
 • Nano
Terminal. Edisi 5 10 Julai 2009
 • grep
 • find
 • piping |
Terminal. Edisi 6 20 Julai 2009
 • MOC (Music on Console)
Terminal. Edisi 7 26 Julai 2009
 • groupadd
 • useradd
 • adduser
 • usermod
Terminal. Edisi 8 29 Julai 2009
 • rwx
 • chown
 • chmod/li>
Terminal. Edisi 9 7 Ogos 2009
 • 10 laman mempelajari arahan terminal/shell linux/unix

Tiada ulasan: