Selasa, 9 September 2008

Up Up and..... Owh, I Can See You

kini lebih jelas ke hadapan
google telah pun bekerjasama dengan syarikat Boeing dan GeoEye dalam melancarkan sebuah lagi satelit imej untuk digunakan oleh 3 syarikat tersebut. dan apa kepentingan satelit tersebut terhadap kepentingan satelit tersebut amat tinggi kerana mempunyai satu perkhidmatan untuk pengguna iaitu;
Earth ->

apa itu ?
adalah satu perkhidmatan kepada pengguna dengan cara mereka boleh menggunakan perkhidmatan ini untuk melihat, mencatat, merekod dan saja jalan-jalan pun boleh. sebarang tempat di dunia ini. bahkan ada yang terbaru iaitu Space.

maklumat lanjut tentang
, teruskan ke laman utama mereka : Google Earth

Source
arctechnica :New satellite to give Google Maps unprecedented resolution