Selasa, 10 Februari 2009

[Artikel] IPv6

Ya Allah, perbaikilah umat Islam
Tarikh Keluaran Artikel: 10022009

IPv6: Penyelesaian kepada IPv4
IPv4 sudah sampai ke penghujungnya. Mengapa? Statistik yang dilakukan oleh Royal Pingdom berdasarkan beberapa sumber mengatakan bahawa;
 • 1.5 billion pengguna internet diseluruh dunia pada tahun 2008
 • 186 juta laman sesawang (website) pada Disember 2008
 • 31.5 juta website baru dibangunkan pada tahun 2008
 • 133 juta blog diseluruh dunia yang dikesan oleh Technorati
pertumbuhan yang mendadak ini memaksa dunia memikirkan penyelesaian kepada masalah yang akan melanda pada tahun 2023 (Lui, 2003) atau secepat 4-5 tahun lagi (Hain, 2005) dengan mengambil kira peralatan mobiliti dan kemajuan negara seperti China dalam bidang teknologi (Mun & Lee, 2005). Masalah yang dikatakan adalah, IPv4 tidak akan cukup untuk semua pengguna internet dan rangkaian diseluruh dunia.(Brandner & Mankin, 1995)

IPv6: Satu revolusi
IPv6 ini telah dicadangkan pada awal 1990 (Hagen, 2006) lagi untuk menggantikan IPv4 yang semakin "usang" (sejak 1980) dengan sistem yang lebih baik dan membenarkan lebih banyak pengguna mendapat akses ke interent pada masa akan datang. IPv4 menggunakan alamat berdasarkan 32-bit yang secara kasarnya membolehkan sebanyak 4 billion (2x1032) alamat IP yang berbeza digunakan dalam satu-satu masa.(Loshin, 2004) Tetapi dengan teknologi IPv6 yang menggunakan teknologi 128-bit, membolehkan 3.4×1038 (2x1095)alamat IP yang unik. Contoh IPv6 yang akan digunakan adalah;
 • 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
 • 2001:0db8:0:0:0:0:1428:57ab
 • 2001:db8::1428:57ab
Ingin dikatakan disini bahawa ke tiga-tiga IP tersebut adalah sama walaupun pada asalnya adalah panjang tetapi dapat dikecilkan kepada IP yang terakhir tersebut. Itulah teknologi yang dipunyai oleh IPv6 yang tidak dipunyai IPv4.

IPv6: Daripada decimal ke hexadecimal
Jika dilihat perbezaan ketara antara IPv4 dan IPv6 adalah IPv4 menggunakan persepuluhan (decimal) tetapi IPv6 menggunakan perenambelasan (hexadecimal) yang mempunyai 16 simbol berbanding 10 simbol. Oleh kerana itu jika dilihat perbezaan jumlah IP unik yang "ditawarkan" oleh IPv6 terlalu banyak berbanding IPv4, antaranya adalah disebabkan perkara ini. Rasional perpindahan daripada decimal ke hexadecimal adalah pengguna internet kini bukan sahaja tertakluk kepada komputer dan laptop semata-mata tetapi mobiliti kini menjadi satu trend dimana pengguna dapat memasuki Internet dimana-mana melalui netbook mahupun telefon bimbit pintar (smartphone).

IPv6: Perbezaan daripada IPv4
Terdapat beberapa perbezaan ketara antara IPv4 dan IPv6, antaranya;
 • Ruang alamat IP yang lebih besar - Perkara ini telah diterangkan di atas
 • IPsec (Internet Protocol Security) - satu protokol yang menjaga keselamatan IP dengan cara menguncinya. Walaupun perkara ini telah terdapat didalam IPv4, tetapi IPsec adalah bukan sesuatu yang "wajib" digunakan tetapi didalam IPv6 adalah berlainan.(Loshin 2004)
 • MIPv6 (Mobile IPv6)- berlainan dengan MIPv4 (Mobile IPv4), MIPv6 mengelakkan berlakunya "triangular routing" yang menyebabkan data dipindahkan kepada system proxy sebelum dihantar. Perkara ini menyebabkan masalah sekuriti seperti yang berlaku didalam MIPv4.
 • 4 GiB Payload - didalam IPv4, payload telah dihadkan kepada 64KB sahaja tetapi didalam IPv6 jumlah payload yang boleh dimasukkan sebesar 4 GiB yang digelar sebagai Jumbograms. Oleh itu ia akan meningkatkan kelajuan didalam rangkaian.
Kesimpulan IPv6
Dapat disimpulkan melalui artikel ini adalah, kita seharusnya bersedia untuk membuat pertukaran daripada IPv4 kepada IPv6 kerana kelebihannya.

Sumber
Loshin, Peter (2004). IPv6: Theory, Protocol and Practice. Morgan Kaufmann , (Ch 2, Pg 19, 24)
Hagen, Silvia (2006). IPv6 Essentials: [intergrating IPv6 into your IPv4 network], O'Reilly, (Ch Preface, Pg ix)
Bradner & Mankin (1995). The Recommendation for the IP Next Generation Protocol, Havard University
John Lui. Exec: No shortage of Net adderesses. ZDNet Security
Hain, Tony (2005). A Pragmatic Report on IPv4 Address Space Consumption. The Internet Protocol Journal, Volume 8, Number 3. Cisco System Inc.
Mun, Yongsong & Lee, Heywon (2005). Understanding IPv6. Springer (Ch1, Pg 3)
Wikipedia - IPv6

Technorati Tags: ,

Tiada ulasan: